ειργω...

ειργω...
    εἵργω...
    εἴργω, εἵργω
    ион. ἔργω и ἔργνῡμι, эп. тж. ἐέργω и ἐέργνῡμι (impf. εἷργον и ἔεργον, fut. εἴρξω, εἵρξω и ἔρξω, aor. 1 εἶρξα, εἷρξα и ἔρξα, aor. 2 εἴργᾰθον, ἔργᾰθον и ἐέργᾰθον; pass.: aor. εἴρχθην и εἵρχθην, ἔρχθην и ἕρχθην, pf. εἶργμαι и εἷργμαι; adj. verb. εἰρκτός, εἰρκτέος и ἑρκτός)
    1) затворять, запирать
    

(θύραι δόμον ἔεργον Hom.)

    ἔνδον εἷρξαί τινα Arph. — держать кого-л. взаперти;
    κλῄθροις εἵργεσθαι Eur. — подвергнуться (тюремному) заключению;
    εἷρξαί τινα δέκα μῆνας Dem. — держать кого-л. в тюрьме десять месяцев;
    γέφυραι ἐεργμέναι Hom. — крепко вделанные мосты или хорошо укрепленные плотины;
    ξύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότητος εἷρξαι Plat. — все родственные (друг другу) предметы заключить в единое подобие, т.е. в общее понятие

    2) закрывать, защищать
    

(σάκεσσι ἔρχατο πάντῃ Hom.)

    3) сдерживать, удерживать, тж. не допускать, отгонять
    

(μυῖάν τινος Hom.)

    τῆλέ τινα εἵ. Hom. — не подпускать кого-л. на близкое расстояние;
    εἵ. πελάζειν Soph. — не давать приблизиться;
    εἵ. τινὴ δόρυ Aesch. — отводить от кого-л. копье;
    χαίροντα τινα εἰργάθειν Soph. — сдерживать чей-л. восторг;
    ἐκτὸ;
    εἵ. νῆα τοῦ κύματος Hom. — держать корабль вдали от волн, т.е. охранять от натиска волн;
    εἴρξασθαι ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων Xen. — не иметь доступа в греческие города;
    ἀπὸ χώρων εἰργόμενος Aesch. — гонимый из (всех) стран;
    εἵ. τινὰ μάχης Plut. — удерживать кого-л. от битвы;
    οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μέ οὐ κατανύσαι τὸν δρόμον Her. — ни зной, ни ночь не препятствуют совершить путь;
    εἵ. (τοὺς πολεμίους) ὥστε μέ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους Xen. — лишить неприятелей возможности помешать нашему прохождению;
    med. — воздерживаться, удерживаться (τῶν ἀσέπτων Soph.; γέλωτος Plat.):
    ἔργεαθαι τοῦ ἄλσεος Her. — не входить в (священную) рощу;
    εἴργου Soph. — не смей, прочь

    4) лишать
    

(τινὰ σιτίων Her.; εἰργόμενοι τῆς χώρας διὰ πόλεμον Arst.)

    εἵ. τινὰ τῆς ἀγορᾶς καὴ τῶν ἱερῶν Lys. — запретить кому-л. доступ в народное собрание и участие в жертвоприношениях;
    πυρὸς καὴ ὕδατος εἴργεσθαι Plut. (лат. aqua et igni interdici) — быть лишенным воды и огня, т.е. гражданских прав

    5) отделять, отсекать
    

(ὦμον ἀπὸ νώτου Hom.)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "ειργω..." в других словарях:

 • είργω — εἴργω και εἵργω (Α) βλ. έργω. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. εἴργω (< *ε (F)εργω, με προθηματ. ε ) ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *wer g «κλείνω, εγκλείω, περικλείω». Οι διάφοροι τ. τού ρήματος εμφανίζονται τόσο με ψιλή όσο και με δασεία πρβλ. ενεστ. εἴργω (απείργω) και …   Dictionary of Greek

 • εἴργω — ἔργω 1 shut in pres subj act 1st sg (attic epic) ἔργω 1 shut in pres ind act 1st sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἵργω — ἔργω 1 shut in pres subj act 1st sg (attic) ἔργω 1 shut in pres ind act 1st sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • έργμα — (I) ἔργμα, τὸ (Α) έργο, πράξη. [ΕΤΥΜΟΛ. Παράγωγο τού αοριστικού θ. τού έρδω «εργάζομαι, πράττω» (πρβλ. μέλλ. έρξω < *έργ σω, παρακμ. έ οργ α)]. (II) ἕργμα, τὸ (Α) φραγμός, περίφραγμα («πρὸς ἕργμα τυμβόχωστον ἔχομαι τάφου», Σοφ.). [ΕΤΥΜΟΛ.… …   Dictionary of Greek

 • ανείργω — ἀνείργω (Α) αναστέλλω, αναχαιτίζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < αν(α) * + είργω ή είργω, αττ. τ. του έργω «εμποδίζω»] …   Dictionary of Greek

 • εργάθω — ἐργάθω και ἐργαθῶ, έω (Α) 1. αποχωρίζω, αποσπώ, αποκόπτω 2. συγκρατώ, αναχαιτίζω. [ΕΤΥΜΟΛ. Παράλληλος τ. τού είργω που μαρτυρείται μόνο σε αοριστικούς τ. Το γεγονός αυτό οδήγησε άλλους στον χαρακτηρισμό τών μαρτυρούμενων τ. εέργαθεν καί ειργαθείν …   Dictionary of Greek

 • εφέργω — ἐφέργω (Α) 1. κατακρατώ, περιορίζω 2. (ειδ. για το νερό) εμποδίζω τη ροή. [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ἔργω, επικ. τ. τού εἴργω / εἵργω «εγκλείω, περικλείω»] …   Dictionary of Greek

 • όρχος — ο (Α ὄρχος) νεοελλ.) στρ. 1. εδαφικός χώρος σε εκστρατεία, κλειστός ή ανοιχτός, στον οποίο εγκαθίσταται μια στρατιωτική μονάδα που έχει οχήματα, άρματα ή πυροβόλα 2. (κατ επέκτ.) ο οργανωμένος χώρος στη μόνιμη έδρα μιας μονάδας στον οποίο… …   Dictionary of Greek

 • Bacchvs — BACCHVS, i, Gr. Βάκχος, ου, (⇒ Tab. X. & ⇒ XVI.) 1 §. Namen. Diesen soll er, nach einigen, von βαχέω, ich heule, ich kreische, haben; Eustath. ap. Ludov Vivem ad Augustin. de C. D. lib. VI. c. 9. wogegen ihn andere von ἴακχος, und dieses wieder… …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • άερκτος — ἄερκτος, ον (Α) άφραχτος, ανοιχτός. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀ στερητ. + εἴργω (= εγκλείω, αποκλείω, εμποδίζω, κωλύω)] …   Dictionary of Greek

 • άφερκτος — ἄφερκτος, ον (Α) αποκλεισμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < απο * + είργω «εγκλείω, αποκλείω, εμποδίζω, κωλύω» (πρβλ. άερκτος)] …   Dictionary of Greek


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»